עברית

Lot 8:

Amulet for Protection. Sephardic Script

Start price: $500

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 23%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

"תהיה עוזר ומגן וצנה בעד נושא נושא הזה…. מכל מיני רעות שבעולם ותפלטהו ותצילהו מכל אורב ואויב ושונא ופגעים רעים ורוחות רעות" – amulet on parchment, with angels’ names, Kabbalistic combination of letters and a prayer. Sephardic script. 


[1] amulet. Width: 7 cm. Maximal length: 47 cm. Most of the amulet was handwritten by a scribe. The prayer is in Chatzi Kolmus script. The amulet was written for the benefit of Yosef ben Sarah,  

Fold lines. Blemishes to the edges of the parchment and small holes. Stains. Fair condition.