English

פריט 1:

פירוש רבי דוד עראמה על הרמב"ם, דפוס אמשטרדם תס"ו. נדיר. עותק חכמי איזמיר.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $300 - $500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פירוש על הרמב"ם מאת רבי דוד עראמה. דפוס משה דיאש, אמשטרדם, תס"ו [1706]. מהדורה שניה, נדיר. עותק מיוחס.


[2] , פה דף, 20 ס"מ. עם הסכמות רבני אמשטרדם. עם חתימות רבי "צבי הירש פאפא", רבי "חיים דמת' בכור ן' חביב" ורבי "אהרן קריספין".

רבי דוד ב"ר אברהם עראמה – מחכמי סלוניקי וטורקיה, מצאצאי מגורשי ספרד. מחבר פירוש על משנה תורה לרמב"ם בלשון קצרה (שאלוניקי, ש"ל לערך) ושו"ת על סוגיות קשות עליהם נשאל בקושטא (קושטא, ש"מ). בהקדמת הפירוש על הרמב"ם כותב המחבר כי כתב את חידושיו בשנת ש"ה, בהיותו בן עשרים.

רבי אהרן קריספין – מחכמי ורבני איזמיר. רבי אהרן סייע לאביו, הגאון רבי יהושע אברהם קריספין מחבר ספר "אברהם במחזה", בטיפול בכל צורכי הציבור בעיר. ספרו "בית אהרן" (איזמיר, תרכ"ג) יצא לאור בהסכמת הגאון החבי"ף, רבי חיים פלאג'י. נפטר צעיר לימים בשנת תרי"ד (1854). אחיו היו חכמים מפורסמים באיזמיור ומחברי ספרים.

כריכה חצי עור מחודשת, חורי עש, כתמים, מצב בינוני.