English

פריט 11:

שו"ת בית יוסף. מנטובה, ת"ץ - 1730. מהדורה נדירה ומיוחדת

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מיוחס! שו"ת בית יוסף. מנטובה, ת"ץ [1730]. מהדורה נדירה שיצאה לאור ב-500 עותקים בלבד.


ספר שאלות ותשובות ושיטותיו למאור הגדול הרב המוסמך כמוהר"ר יוסף קארו זצ"ל, בדייני נשים שכנגד טור אבן העזר.
דפוס רפאל חיים מאיטליה הרופא, מנטובה, ת"ץ [1730]. מהדורה שניה ונדירה. עם חתימות הרבנים ממשפחת פינטו בסוריה.

[1], סז דף. ע"פ מהדורת שאלוניקי שנ"ח. בהקדמה נכתב שמפני הוצאות הדפוס לא עלה בידם להדפיס כי אם קרוב לחמש מאות עותקים. עם חותמות "אברהם יהודה הערמאן חופ"ק באראדיטנקא", עם רישום בעלות וחתימות בעלים, ובהם [3] חתימות "הצעיר יצחק אלקבץ". בפינת דף השער רישום בעלות מישיבת רבי שמואל פינטו ובצד דף השער רישום בעלות וחתימת רבי יוסף פינטו. בדף שאחריו חתימה נוספת מבן משפחתם.

רבי אברהם יהודה ב"ר פנחס הרמן (נולד בתרי"ח) – הוסמך להוראה מאת הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורונייסטיפל, ומשנת תרמ"ה (1885) כיהן כאב"ד בבראדיינקה [פלך קיוב]. ראה אוצר הרבנים 1103.

כריכה פשוטה [שנלקחה מהספר שו"ת ר"י קולון], הדבקות בהיקף שני דפים ראשונים ודף אחרון, כתמים, חורי עש, פינות פגומות בדפים בודדים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 31 CM