English

פריט 2:

מקור חיים. קבלה. רבי שמואל ויטאל - מהרש"ו. מהדורה ראשונה ונדירה: ליוורנו תקנ"ב

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר קבלה מקור חיים. חיברו הגאון המקובל האלוקי רבי שמואל ויטאל – מהרש"ו בן מרן המקובל האלוקי רבי חיים ויטאל – המהרח"ו. מהדורה ראשונה, ליוורנו תקל"א – תקנ"ב. נדיר ביותר. 

בשער מצוין פרט השנה שנת "קויתי ה'", דהיינו תקל"א. למעשה נדפס הספר בשנת תקנ"ב ויש לחשב את שם הויה במלואו (כלומר האות ה' נמנית כ-26 כערכו המלא בגימטריא של שם ה' במלואו), מאחר שבית דפוסם של רבי יעקב נוניס ואיס ורפאל מילדולה החל לפעול בסביבות שנת תק"ן.

מהדורה זאת היא מהדורה נדירה ביותר של הספר המשלב קבלה והלכה עם מנהגים מעטו של המקובל האלוקי רבי ששמואל ויטאל בנו ממשיך דרכו והגותו של מרן רבי חיים ויטאל – המהרח"ו. 

על גבי דף השער, רישום בעלות 'חיים כלפון'. השם חיים כלפון הינו שם נפוץ בקרב משפחות הרבנים בלוב, ואולם ידוע לפחות על גזע אחד ממשפחת כלפון בטריפולי שעקר ועבר להתגורר בליוורנו באותן השנים, ורבי אברהם כלפון אף היה ממיודעיו של מרן החיד"א. 

[2] פו דף. סימני נזקי מים. בלאי וכתמים. כריכה מאוחרת שלמה והדורה. מצב טוב.

מידות: 29 CM