English

פריט 25:

דברי יואל על התורה - ספר היסוד להרה"ק מסאטמאר עותק הצדיק המקובל רבי משה מנדל

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $2,000 - $2,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דברי יואל על התורה, ספרו של הגה"ק רבן של ישראל רבי יואל ט"ב מסאטמאר. כרך ראשון, בראשית א'. ברוקלין, שנת תשל"א. עותק חתום בחתימת יד המקובל הצדיק רבי משה מנדל מבני ברק. 

הצדיק רבי משה מנדל מבני ברק [תרע"ו-תשנ"ו] צדיק ופועל ישועות, מקובל ונחשב גם אצל צדיקי הדור מרנן הסנדלר הקדוש, הסטייפלער, הגר"ש הלוי ואזנר, הרבי מלעלוב ואנשי מעלה נוספים. לחצרו הגיעו מאות רבות של מבקשי ישועה,  

הרה"ק מסאטמאר רבי יואל ט"ב בעל דברי יואל, אמר על המקובל הצדיק רבי משה מנדל כי פניו דומות לפני תינוק, ולא חטא מעולם. עם עוד הפלגות על צדקותו וחסידותו. 

לפנינו ספרו הקדוש של הרבי מסאטמאר שהיה שייך להרב מנדל.

ספר שלם על פרשיות בראשית – תולדות. הדור נאה. סימני שימוש. כריכה מקורית ושלמה. מצב טוב מאוד – מצוין. 

מידות: 24 CM