English

פריט 29:

מכתב ניחומים ממרן האמרי חיים מויזניץ להגר"ז סורוצקין. תשכ"ה

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ניחומי אבלים בחתימת קודש מרן האמרי חיים מויזניץ להגאון הגדול רבי זלמן סורוצקין יו"ר מועצת גדולי התורה לפטירת רעיתו. תשכ"ה.

הרבנית הצדקת מלוצק, בתו של מרן הגאון הגדול רבי אליעזר גורדון אב"ד טעלז וראש הישיבה, אשת חבר הגאון הגדול רבי זלמן סורוצקין נלקחה לבית עולמה שנה לפני פטירת בעלה. 

לפנינו מכתבו המרגש של מרן האמרי חיים מויז'ניץ, בעצמו מגדולי החברים במועצת גדולי התורה ומהפעילים ביותר בתוכה, ששלח לבעלה הגדול. 

הרבי מאחל ברכת תנחומים ומברך שיקויים בהגר"ז סורוצקין 'אך טוב וחסד ששון ושמחה ישמעו תמיד במעונו'.  חתימת יד קדשו.


[1] ניר מכתבים רשמי. סימני קיפול. כתמים קלילים. מוקלד במכונה, חתימת הרבי בעצם כתי"ק במלואה. מצב טוב מאוד.

מידות: 14 x 22 CM

מידות: 14 x 22 CM