English

פריט 30:

נדיר: איגרת בענין גיל הנישואין מהרה"ק המקור ברוך מסערט ויזניץ

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת נדירה, מענה בעצם כתי"ק הרה"ק המקור ברוך מסערט ויז'ניץ לעניין גיל הנישואין הרצוי והמסתעף, ובחתימתו הטהורה.

המכתב נשלח מהעיר חיפה בשנת תש"י, ללא ציון שם הנמען, והרבי מתייחס במענה לשאלה שנשאל. 'מכתבו קבלתי ולא השבתי עד עתה כי זמן כביר לא הייתי בביתי ובחזרתי הביתה מצאתי את מכתבו'. 

על השאלה עצמה, משיב הרבי לעיין במסכת קידושין ובחשיבות הנישואין בגיל צעיר לשם השמירה והתגרות ביצר הרע. 

הרבי מעתיק את דברי הברכי יוסף הכותב כי עתה השתנו הדורות ואין להקפיד על גיל י"ג, כפי שנכתב בגמרא, אבל ברי הדבר שיש להקדים שנת היתר הנישואין מן ההצעה של 17-18. 

ממהלך המכתב נראה, כי הוא נשלח לאחד מעסקני הציבור, בשל חוק גיל הנישואין שנידון באותה תקופה בכנסת, אולם כאמור, המכתב נשלח ללא ציון שם נמען וללא תארים וסימנים כלל. 

[1] ניר מכתבים רשמי של הרבי. כולו בכתב ידו ובחתימתו. סימני קיפול. ניר כהה ברובו. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 14 x 22 CM

מידות: 14 x 22 CM