English

פריט 32:

דרשה על חינוך הבנים בעצם כתי"ק מרן הישועות משה מויז'ניץ

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תוכן דרשה בעצם כתב יד קודש הרה"ק בעל ישועות משה מוויז'ניץ עם ראשי הפרקים בהרחבה של הדרשה. בחיי אביו הקדוש. 


בדף המכתבים המוקדם הרשמי של מרן הישועות משה, כותב לעצמו כמה רעיונות על שמירת החינוך של הבנים והבנות, ודורש כמין חומר את מאמר חז"ל אין פודין את השבויין, היינו תינוקות של בית רבן, שאין להניח לטמא אותם בכל מיני לימוד רק בת"ת של יראת שמים, ומציין גם את מאמר חז"ל 'לא דייך שאתה מטמא את הטהור, סופך לטהר את הטמא'.

לא ידוע היכן ומתי נמסרה דרשה מעוררת זו, שכל כולה על חינוך הבנים, כפי מיטב חינוכו בקודש של מרן הרה"ק הישועות משה מויז'ניץ.

ניר המכתבים, מוקדם מאוד, מראשית ימי כהונתו ברבנות השיכון 'אור החיים ואהבת ישראל'.

עיקר מגמתו וחפצו וחשקו ומשנתו החינוכית של מרן הרה"ק הישועות משה מויז'ניץ, היה עניין חינוך הבנים והבנות, והרבי מבאר כאן את חשיבות ומעלת החינוך הטהור ושליחת הילדים לבתי ספר ותלמודי תורה רוחניים מהמעלה הראשונה. 

[1] דף רשמי רגיל. גדול בכתב ידו. סימני קיפול, מחיקות דיו. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 16 x 22 CM

מידות: 16 x 22 CM