English

פריט 33:

נביאים וכתובים בכרך אחד. דפוס סטפנו, פאריז, 1514-1539 [רע"ד-רצ"ט] נדיר. עותק מפואר.

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר: $8,000 - $12,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מפואר של [7] ספרים מתוך נביאים וכתובים בכרך אחד. דפוס רוברטו סטפנו [Roberti Stephani], פריז, 1514-1539. נדיר.


איוב (1516), ישעיה (1539), ירמיה (1515), יחזקאל (1514), דניאל (1515), דברי הימים (1519), עזרא ונחמיה (1516), בכרך אחד. נדיר.

נט; קכד; קסג; קלט; מז; קפ; עא עמו', 25 ס"מ. עם חותמות "חברא קדישא דש"ס מק"ק פאריש". עם איורים בדפי השער. עזרא ונחמיה מופיע כספר אחד. בדף השער משולבות מילים בעברית ובלטינית. עם הערות רבות בעברית ובלטינית, חלק מההערות הינן ביאור נרחב בכתב צפוף.

כריכת עור חדשה ומהודרת, כתמי זמן, הדבקה בתחתית דף אחרון ללא פגיעה בטקסט, פגם בדף הפורזץ, מצב טוב-טוב מאוד.