English

פריט 34:

פירוש המלות, על תרגום. קראקא ש"ם - 1580. נדיר.

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פירוש המלות, ביאור מלים של תרגום חמש מגילות דניאל ועזרא, מאת רבי מרדכי לוריא. דפוס יצחק ב"ר אהרן מפרוסטיץ, קראקא, ש"ם [1580]. נדיר. 


מד דף, 17 ס"מ. דף שער חסר הושלם בצילום על גבי דף מתקופת הדפסת הספר.

כריכת עור חדשה ומהודרת, דף שער הושלם בצילום, בלאי קל בקצות הדפים, מצב טוב.