English

פריט 35:

צרור המור. דפוס נדיר. קראקא, שנ"ה - 1595

מחיר פתיחה: $1,300

הערכת מחיר: $2,000 - $2,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

צרור המור, ביאור על התורה, על דרך הפשט והקבלה, מאת רבי אברהם סבע, ממגורשי ספרד. דפוס יצחק ב"ר אהרן מפרוסטיץ, קראקא, שנ"ה [1595]. נדיר.


[1], קסה דף, 30 ס"מ. שיבושים במספור דפים.

כריכת עור מהודרת חדשה, כתמים כולל כתמי פטריות, חורי עש, פגמים בפינות שני דפים אחרונים, קרעים בדפים בודדים, מצב בינוני-טוב.