English

פריט 39:

דברי נב"א. מהדורה ראשונה. אמשטרדם תמ"ח

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דברי נב"א, על הש"ס, מאת מנהיג קהילת פראג, ר' נחמיה פייבל דושניז. דפוס דוד די קרשטו תרטאס, אמשטרדם, תמ"ח [1688]. מהדורה ראשונה, נדיר.


[3], קנב, [1]; י דף, 19 ס"מ. בסופו ספר פי נב"א, חידושי דינים בטור חושן משפט, עם דף שער מיוחד. עם הסכמות רבני פראג, רבי יצחק אבוהב ורבי יעקב ששפורטש מאמשטרדם, ועוד.

גב כריכה פגום, כתמים, מעט קרעים קצרים והדבקה, מצב בינוני-טוב.