English

פריט 41:

ערוגה קטנה. חרוזים על מצות עשה. מהדורה ראשונה. תקמ"ז.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ערוגה קטנה, רמ"ח מצות עשה על פי א"ב ובחרוזים, [מאת ר' דניאל קליף]. דפוס אליעזר ליזר שמש ונתן מאייה, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה.


כ דף, 19 ס"מ. בפתיחה הובאו ששת המצוות שחיובן תמיד, ובדף ג' הוצגו מצוות אלו באיור של גפן בצורת מנורה.

כריכה חדשה, כתמים, פגמים בחלק מהפינות, מצב בינוני-טוב.