English

פריט 43:

עותק הגאון החות יאיר: יריעות שלמה למהרש"ל, מהדו"ר, פראג שס"ט

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר: $5,000 - $8,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר יריעות שלמה, הגהות מהרש"ל על ביאור הרא"ם. פראג, שס"ט [1609]. מהדורה ראשונה, נדיר. העותק של הגאון בעל 'חות יאיר'. 

 יריעות שלמה, ביאור על פירוש רש"י על התורה ועל הרא"ם, מאת רבי שלמה לוריא, מהרש"ל. דפוס משה כ"ץ, פראג, שס"ט [1609]. מהדורה ראשונה, נדיר, וחתום על ידי ה'חות יאיר'.


לח דף. 18 ס"מ. חתימה בכתב יד בדף השער "הק' חיים בן הגאון כמוהר"ר שמשון שליט בכרך".

רבי יאיר חיים ב"ר משה שמשון בכרך (שצ"ח-תס"ב, 1638-1702) – מגודלי פוסקי אשכנז. חיבר עשרות ספרים בהלכה ובהם הספר הנודע שו"ת חות יאיר. כיהן ברבנות בוורמייזא ובקהילות נוספות. נולד בשם 'חיים', ונוסף לו השם 'יאיר' לאחר שנחלה.

כריכת עור מחודשת, כתמים, מעט נזקי עש, פגמים זעירים בדף השער ובפגם בפינת דף ההקדמה. מצב טוב.