English

פריט 47:

קונטרס בכתב יד - בדרוש ופלפול - חידושים מהגאון רבי שמואל הילמן אב"ד מץ

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $700 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קונטרס בכתב יד –  חידושי הגאון המפורסם רבי שמואל הילמן אב"ד מץ, מגאוני דורו המפורסמים – נכתב בחייו – לא נדפס – מץ, לפני תקכ"ה.


לפנינו קונטרס של 16 עמודים, ובו כתובים חידושי הגאון המפורסם רבי שמואל הילמן אב"ד מץ, על חלק מפרשיות התורה ומועדי השנה. סגנון הקונטרס הוא דרוש על דרך הפלפול. הקונטרס נכתב על ידי אחד מתלמידיו בחיי רבו.

בכותרות שבקונטרס נכתב:
"מהגאון הגדול המפורסים מהו"ר שמואל הילמן אב"ד דק"ק מיץ"; "לפ' בראשית ושייך לפסח מהגאון הגדול אב"ד נר"ו ק"ק מיץ"; "לפ' וירא ושייך לבר מצוה ושייך לר"ה מהגאון הגדול שמואל הילמאן אב"ד מק"ק מיץ".

באחד הדפים מובא חידוש "בשם הגאון אב"ד ר' דוד אופנהיים".

הגאון המפורסם בדורו רבי שמואל הילמן (נפטר בתקכ"ה) היה מגדולי דורו, וממנהיגי וועד ארבע ארצות, כיהן ברבנות בערים קרעזמיר (משנת ת"פ), מנהיים (מתפ"ו). בשנת תקי"א התמנה, על פי המלצת רבי יהונתן אייבשיץ – רבה הקודם של מץ, לשבת על כס הרבנות במץ, בה כיהן 15 שנה עד לפטירתו בתקכ"ה (את מקומו, ברבנות העיר מץ, מילא ה"שאגת אריה"). בזמנו היה ר' שמואל "שר המסכים" וכשישים הסכמות נדפסו ממנו. רבי שמואל לא השאיר אחריו חיבורים מסודרים, וחידושיו נדפסו במשך השנים בספרי ליקוטים וקבצי עת.

[8] דף (16 עמודים). 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים בשוליים.