English

פריט 5:

ביאור על פרשת קדושים - בעצם כתי"ק הכף החיים

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דף בכתב יד קודשו של בעל 'כף החיים', בביאור פרשת קדושים. 


[2] עמו', 21X13 ס"מ. תוכן הדף הודפס בספר 'ישמח ישראל', חלק ב (ירושלים תשמ"ט), עמו' פ-פד.

הגאון הקדוש המקובל רבי יעקב חיים סופר בעל 'כף החיים' (תר"ל-תרצ"ט) – תלמיד מאורי ישראל שבבבל, רבי עבדאללה סומך ורבינו יוסף חיים בעל 'בן איש חי', שאף הסמיכו לרבנות והוראה. שימש כסופר סת"ם. אחר עלותו לארה"ק, ישב והגה בתורה בבית הכנסת שושנים לדוד בעיר העתיקה, שם הגה בתורה וכתב את ספריו שחלקם הפכו לצאן ברזל בין נכסי הספרות התורנית הלכתית. הרבה ניסים התרחשו עמו ומכוח ברכתו.

כתב יד נאה וברור, הקרע לאורך שולי הדף פגע במספר אותיות בקצה הדף, מצב טוב.