English

פריט 50:

ספר מנהגי קהילת פיורדא. מהדורה ראשונה תקכ"ז, רישומים חשובים בכתב יד

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מנהגים דקהלתנו, מנהגי קהילת פיורדא, מאת האחים רבי ישראל ורבי קאפיל ב"ר גומפיל. דפוס חיים ב"ר צבי הירש, פיורדא, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם רישומי לידות ופטירות בכתב יד, של משפחות קהילת בורגרפרפאך.


[1], כח דף, 18 ס"מ. חסרים דפים כט-לה. בפנים הכריכה ובדף הפורזץ ישנו תיעוד של כ[80] קרובי משפחה ומכרים עם תאריכי הפטירה שלהם. מוזכר באריכות "הגאב"ד הרב מוהר"ר יוסף גבריאל אדלער מב"פ [=מבורגרפרפאך].

הגאון רבי יוסף גבריאל אדלר (תקס"ב-תרל"ג) – רב בעטינגן, בורגפרפך. מחותנו של רבה של ווירצבורג, רבי יצחק דוב במברגר.

כריכת חצי עור בלויה, שדרה פגומה, חורי עש, כתמים, מצב בינוני.