English

פריט 68:

עותק הרה"ק רבי שלמה חיים מבאלחוב, גאליציא

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר 'דור דור ודורשיו', ווארשא תר"ס. עותק הצדיק רבי שלמה חיים פערלאוו מבאלחוב, מגדולי צדיקי גאליציה. 


ספר דור דור ודורשיו, הכולל תאריכי היארצייטן מימות עולם דור אחר דור. 

עותק חתום בחותם 'שלמה חיים פערלאוו, באלחוב, גאליציען' – הוא אדמו"ר הרה"ק מבולחוב.


רבי שלמה חיים פערלאוו מבאלחוב, [תר"ם-תש"א] בנו בכורו של הרב הקדוש רבי יעקב מנובומינסק וחתן הרה"ק רבי יהושע העשיל פאדווא מבאלחוב. חיבר ספרים רבים בימי נעוריו והתכתב עם גדולי דורו. רבים העריצוהו בשל למדנותו הרבה והעמדת התלמידים העצומה שהתברך בה. הנהיג את עדתו ברמה בעיר מגורי חותנו באלחוב. גם בגטו עוד ניהל ברמה סדר פסח ועוד. מבין חתניו היו הרה"ק רבי דוד משה מגוואדז'יץ והרה"ק רבי אלימלך בן הרה"ק מפיאסצנה.

שרידי חותמות שונות נוספות של הרה"ק מבאלחוב בדף הראשון והאחרון. בלאי. דף אחרון בלוי מאוד ושוקם בעבר קלות. כריכת קרטון. מצב טוב. 

מידות: 14 x 22 CM

מידות: 14 x 22 CM