English

פריט 69:

מכתב הרה"ק רבי שלום משאץ ובנו הרה"צ רבי ישראל יעקב

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,200 - $1,800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב מהרה"ק רבי שלום מאסקאוויטש משאץ לונדון יחד עם בנו הגה"צ רבי ישראל יעקב, לשאר בשרם רבי יוסף דוד משאץ. ללא תאריך.

במכתבם מתעניינים אודות הפצת כתביו של הרב הצדיק רבי יצחק משאץ ראדיווץ גיסו של הרה"ק רבי שלום.  

הגה"ק רבי שלום משאץ [תרל"ח-תשי"ח], מגזע צדיקי בית זלאטשוב, בעלזא ופרימישלאן. מגדולי האדמו"רים בדורו. פועל ישועות נפלאות בקרב הארץ, בחיי חיותו ואחר הסתלקותו. בקי מופלא בכל חלקי התורה וגדול בהוראה למעשה. נודע בכח תפילותיו. כיהן ברבנות שאץ משנת תרס"ג. בשנת תרפ"ז עקר ללונדון ושם נערץ ביותר על כל החוגים והעדות. בצוואתו הבטיח שיעורר רחמים בשמים על כל מי שיעלה לציונו, ידליק שני נרות לעילוי נשמתו ויקבל על עצמו להתחזק במצווה או בלימוד תורה.

[1] ניר מכתבים של הרה"ק רבי שלום משאץ. חציו העליון בכתיבת ידו ובחתימת יד קדשו, חציו התחתון של בנו רבי ישראל יעקב שנפטר – כמו כל צאצאיו של הרב רבי שלו' – בחייו. קפלים קלים ובלאי. מצב טוב.

מידות: 13 x 20 CM

מידות: 13 x 20 CM