English

פריט 7:

ספר הקבלה השני שנכתב בתימן: כת"י לחם שלמה. תימן, קצ"ז לשטרות - תרמ"ו

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר: $5,000 - $7,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הקבלה השני שנכתב בתימן: לחם שלמה, מאת הרב המקובל רבי שלמה ב"ר דוד הכהן. מועתק בכתב יד. תימן, קצ"ז לשטרות [תרמ"ו 1886].


ספר לחם שלמה, חבור בקבלה מאת רבי שלמה הכהן ברבי דוד הכהן מגדולי המקובלים בתימן. [דאיאן, מרכז תימן], קצ"ז לשטרות [תרמ"ו 1886].

 [176] דף. הועתק לראשונה על ידי תלמיד המחבר רבי יצחק ב"ר אברהם ונה, בשנת ת' (1640). רישומים שונים בדף הפורזץ.

רבי שלמה ב"ר דוד כהן (נולד בשנת 1555 לערך) – מראשוני המקובלים בתימן, שחי בכפר דאיאן שבמרכז תימן. לכל המאוחר בשנת שצ"ה (1635) חיבר את ספרו 'לחם שלמה', כתוספת לספר סגולות לרבי שלום הקרחי שנכתב סמוך לשנת שע"א (1611). מטרת הספר הייתה לחזק את לימוד הקבלה בתימן בעשרות השנים הראשונות לאחר שהגיעו לשם ספרי הקבלה. הספר נכתב במימון רבי אברהם בן שלמה אלביאיץ וזכה לתפוצה גדולה בתימן.

עוד אודות חיבור זה ראה: י' רצהבי, קרית ספר, כח, עמו' 397-396.

כריכת עור, חורי עש, כתמי זמן, מצב טוב.

מידות: 17 CM