English

פריט 73:

קונטרס תפילות לבית העלמין - בכתב יד, בחתימת השר הנדיב משה מונטיפיורי

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קונטרס תפילות ואזכרות לבית העלמין, בכתב יד סופר אומן, ובחתימתו של השר הנודע הנדיב ר' משה מונטיפיורי. אפריל 1863.

חוברת תפילות, יתכן שחוברה ונכתבה במיוחד אחר פטירתה של הנדיבה המפורסמת יהודית מונטיפיורי, רעייתו של השר הנדיב ר' משה, כשעל גבה נכתב תאריך כתיבתה, סמוך מאוד לפטירת הגברת מונטיפיורי בחודש אב תרכ"ב,  

בדף השער, חתימתו בלשון הקודש של השר מונטיפיורי וכיתוב נוסף בלעזית. וכן התאריך אפריל 63(18) 

[4] דפים, כתובים בידי סופר. מעט מנותקים. כתמים וכתמי זמן. מצב טוב.

מידות: 10 x 17 CM

מידות: 10 x 17 CM