English

פריט 74:

מסע המושבות של מרן הגה"ק רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים - בחתימת יד קדשו

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב היסטורי ממרן הגה"ק רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים ומאורה, בחתימת קדשו, בתיאורים על מסע המושבות המפורסם. יפו, שנת תרנ"ז.

המכתב נשלח אל מר אליהו זאב לעווין עפשטיין מייסד המושבה רחובות על יד ראשון לציון וראש ועד החינוך בה, ובו מתנצל מרן הגר"ש סלאנט על התמהמהותו מלבוא למושבת רחובות. 

הוא מתאר היכן היה בימים האחרונים, מספר על ביקורו בפתח תקוה, נהניתי מאוד מהמושבה ושמחתי על אנשיה' אחינו בני ישראל ד' עליהם יחיו, שמחתי לראות בנין בית הכנסת המפואר הנבנה ואשמח על הרחבת הישוב,  אמנם הגאון רבי שמואל סלאנט מספר, כי אבק הדרכים הזיק לו בעיניו הטהורות ולכן הוא לא מסוגל יותר להמשיך במסעו המבורך, למרות התועלת המרובה.

הוא ממשיך כי הוא נוהג לרחוץ בים פעמיים ביום ואם ייסע למושבה רחוקה כמו רחובות, הוא מבטל בכך שתי רחיצות.'כי רואה אני שהרחיצה הועילה לי… הנני דורש שלום כל בני המשובה ובפרט את ידידי חברו הפקיד מר גלדין שיחי', יתברכו כולם בכל טוב וה' יצליחם בכל מעשה ידיהם'.

המכתב חתום בחתימת ידו ובחותמתו. סימני תיוק ונקביו, כולל פגיעה במספר מילים. סימני קיפול. קרעים קלים. מצב טוב.

מידות: 13 x 21 CM

מידות: 13 x 21 CM