English

פריט 75:

מקבץ מרתק של מכתבים שנשלחו לרבה של ירושלים רבי שמואל סלאנט

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר: $2,500 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מקבץ מכתבים אל הגאון הגדול רבה, מאורה ותפארת של ירושלים רבי שמואל סלאנט ועוסקים בעניינים רבים בעיר ובבית הדין. תרנ"ב-תרס"ד [1892-1904].


בסך הכל 17 מכתבים בעניינים שונים, צדקה וחסד, דיני תורה, החיים בירושלים, אמונה וחיזוק, אתרוגי ארץ ישראל, עליה לארץ הקודש, יהדות ארה"ב ועוד נושאים.  

* מכתב הרשאה לרבי שמואל סלאנט למכור חלקים מהעזבון בבית שהגיע בירושה לבת ולחתן, יוכבד פייגל ויוסף כ"ץ. טימקוביץ [פלך מינסק], תרנ"ב [1892].
[1] עמו, 22 ס"מ.

* מכתב מאת ר' דוד ב"ר ניסן ורבי שרגא השו"ב והמו"ץ בנאוואקאוונא. נאווי קאוונע, תרנ"ד [1893]. מדווחים על העברת תרומה ומבקשים קבלה, ושיתפללו עליהם ועל אנשי קהילתם במקומות הקדושים.
[1] עמו', 21 ס"מ. נכתב בכתב יד עם [2] חתימות.

* מכתב מאת הגביר ר' צבי הירש בערגער, וינה, תרנ"ו [1896]. מודה על תפילות לרפואת בנו ועל דבר עזבנו של מנוח.
[1] עמו', 22 ס"מ. בכתב ידו וחתימתו של ר' צבי הירש בערגער.

* מכתב מאת השו"ב ר' מרדכי ב"ר אברהם קרופענין, אסחאבאד, תרנ"ו [1896]. מודיע על שליחת תרומה של מרת מרגליות לצדקה עבור מצוה רבה. במכתב רומז הכותב למצב הרוחני הקשה בעירו.
[2] עמו', 21 ס"מ.

* מכתב מאת רבי זלמן בריסק, בבקשה שישלחו לו מידי שנה אתרוגים מארץ ישראל. [רוסיה], 1896.
גלויה, 14X9 ס"מ.

* "ואבחר לשבת באהל צר בירושלים מלשכון בהיכלי ענג באמעריקא"; מכתב מאת ר' דוד יוסף [גאלבר Galver] "חתן בן אחיו אברהם אליעזר [ראבין] ז"ל". אלקעמק [אולקניק Olkenik], תרנ"ח [1897]. מכתב ארוך בו מפרט הכותב את מצוקתו ברוסיה, כאשר נסתמו מקורות פרנסתו כמלמד, עם ההגירה הגדולה לאמריקה, ומבקש סיוע לעלות לארץ עם רעייתו ושתי בנותיו הקטנות.
[3] עמודות, 21 ס"מ. בכתב ידו מסמך היסטורי מרתק. סימני קיפול ומספר קרעים.
ר' דוד יוסף ב"ר שמואל גלבר (1865-1902) – "מלמד נערי בני ישראל מקרא וגמרא וחכמת הכתב והמכתב" באולקניק, נולד בנובוגורוד, שאף לעלות לארץ ישראל, אך נפטר בגיל צעיר במחוז קובנה.

* מכתב מאת רבי דובער ויסבלום, קהילת 'בית א-ל', לונדון, [תרנ"ט] 1898. שולח תרומה ומפרט אילו מוסדות ואנשי תורה וחסד יקבלו אותה.
[2] עמודות, 17, נייר רשמי של הקהילה, 20 ס"מ. בכתב ידו וחתימתו.

* מכתב מאת ר' אליהו הירשהארן שו"ב, סטרעטינסק, תרנ"ח [1898]. עם רשימת תורמים וסכומים שתרמו, ובקשה שישלחו לו קבלות.
[1] דף, 22 ס"מ. המכתב בכתב יד עם חותמת ר' אליהו, וחתימה בשמו.

* מכתב מאת רבי פ' אבן תרשיש, ברמינגהאם (אנגליה), [תרנ"ט 1899 לערך]. מבקש לתרום ללומדי תורה בארץ הקודש ומבקש שישלחו לו 25 אתרוגים ו-15 לולבים.
[2] עמודות, 17 ס"מ. בכתב ידו, חתימתו וחותמו של הרב הדרשן רבי פ' אבן תרשיש.

* מכתב מאת רבי שלמה דוב ב"ר ישראל הלוי, טאמסק [סיביר], תר"ס [1900]. שולח תרומה של אשה לגמילות חסדים שיתפללו בעד בעלה שהלך למלחמה "שיתן ד' שיחזור לשלום לביתו".
[1] עמו', 15 ס"מ. בכתב ידו וחתימתו.

* מכתב מאת רבי שלמה דוב הלוי. טאמסק [סיביר], תרס"א [1900]. מבקש קבלה עבור תרומה שנשלחה על ידי אשה לבית מושב זקנים, שילמדו ויאמרו קדיש עבורה לאחר פטירתה.
[1] עמו', 21 ס"מ. בכתב ידו וחתימתו של רבי שלמה דוב הלוי.

* מכתב מאת רבי שלמה דוב הלוי. טאמסק [סיביר], תרס"א [1901]. מבקש קבלה עבור תרומה שנשלחה על ידי משפחה על מנת שילמדו ויאמרו קדיש לעילוי נשמת בנה.
[1] עמו', 21 ס"מ. בכתב ידו וחתימתו של רבי שלמה דוב הלוי.

* מכתב מאת ר' בצלאל הכהן לאפין, [יפו]. מבקש לסייע ולהמציא מסמכים מרשימת בני הקהילה בירושלים, לטובת יהודי שנעצר כי לא הייתה בידו תעודת מסע.
[1] עמו', 27 ס"מ. בכתב ידו וחתימתו של ר' בצלאל לפין.
ראה אודותיו בספר 'ר' בצלאל לפין: עסקן ארץ-ישראלי מהדור ומהישוב הישן. תולדותיו ודברי ימי חייו', פנחס גרייבסקי, ירושלים תרפ"ו.

* מכתב מאת האלמנה לוין-עפשטיין ובנה אליהו זאב הלוי לוין עפשטיין, סוכני דפוס האלמנה והאחים ראם. מכתב נלווה לספרים שנשלחו אל הרב.
[1] עמו', נייר רשמי, 21 ס"מ. כתב יד חתום.

* מכתב מאת ר' יוסף מארקוויץ, אלכסנדריה.
[1] עמו', 20 ס"מ. מכתב בכתב יד ובחתימת הכותב.

* מכתב מאת רבי שלמה אריה אפראן. רבי יהודה ליב פאלמאן ורבי יצחק יעקב ב"ר אברהם לעווין – רב מטעם הממשלה בטיפליס. טיפליס (טביליסי, גרוזיה), תרס"ג [1903]. בבקשה לקבל אשה עניה חסרת-כל לבית מושב הזקנים.
[2] עמו', 20 ס"מ. בכתב ידם וחתימתם של הרבנים, ועם [3] חותמות.

* מכתב הרב יעקב איזראעלסאק [?], בעניין תרומת הגבירה מרת רבקה פאליאקאף, לטובת שתי כלות עניות שיתחתנו בסמוך למועד חתונת בתה, ולטובת עניי ירושלים ביום חתונת הבת. מוסקבה, תרס"ד [1904].
[1] עמו', נייר רשמי של בן משפחת פאליאקאף, 20 ס"מ.

בחלק מהמכתבים ישנם כתמים וסימני קיפול, קרעים באחד מהמכתבים. מצב טוב.