English

פריט 79:

מכתב ברכות נדיר מיוחד והיסטורי - כולו בכתב יד קודש הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ברכות נדיר מיוחד עם פרטים היסטוריים חשובים – כולו בכתב יד קודש הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין. 

יתן השי"ת לו חיים ארוכים ובריאים ברפואה שלמה לו ולכל אשר לו ורוב נחת מזרעו ויהא לו מנוחה וחיים טובים לעסוק בעבודת ה' ונזכה להיתראות בכל טוב, ידידו בשר ודם נותן קיצבה לבירכותיו הש"י ישפיע לו שפע ברכה עד אין שיעור בכל הפרטים כאות נפשו ונפש ידידו דוש"ת ומברכו ….חתימת יד קדשו. 

הרבי מודה נרגשות 'הנני מודה לו בעד רוב השתדלותו בהנחלה היקרה לי על הר כנען וכן במסירותו בכלל ובפרט בגביית כסף הקודש. 

הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין [תרנ"א-תש"ג] בן הרה"ק רבי ישראל [הינוקא] וממלא מקומו בעיר פינסק. צדיקי הדור הוקירוהו והעריצוהו ביותר. עמד בראשות ישיבות חשובות. מכל קצות הארץ נהרו לשמעו ובאו להיכלו. ביקר בארץ הקודש ארבע פעמים ובפעם האחרונה ניבא מפורשות על האסון הממשמש ובא על יהדות אירופה. בכל אופן, לא אבה להישאר בארץ ישראל וביכר להיות עם חסידיו שהיו בצר ובמצוק. נהרג על קידוש השם בי"ד חשון תש"ג.

[1] ניר מכתבים רשמי של הרבי 'אברהם אלימלך פערלאוו פינסק קאראלין'. סימני קיפול מקורעים מעט. כתמים. נקבי תיוק. מצב טוב. 

מידות: 22 x 14 CM

מידות: 22 x 14 CM