English

פריט 81:

הזמנה היסטורית: נישואי כ"ק אדמו"ר מסטולין קרלין שליט"א

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הזמנה מודפסת לנישואי כ"ק אדמו"ר רבי ברוך מאיר יעקב הלוי מסטולין קרלין עם הרבנית בת הגאון רבי משה דוד שטיינווארצעל. תשל"ח.


הנישואין נועדו להתקיים בחודש סיון תשל"ח בברוקלין ניו יורק והם עוררו התרגשות רבה ועצומה, בשל היות החתן אדמו"ר ומנהיג לעדת חסידי קרלין בירושלים ובארצות הברית, כבר שנים רבות מאז היותו 'ינוקא' ואף חלפו שנים אחדות מעת עלותו על כס האדמורו"ת. 

חסידי קרלין בכל העולם ששו ושמחו ביותר עם נישואי רבם. 

החותמים על ההזמנה, המחותנים: רבי עזרא הלוי שוחט והרבנית, הוריו של הרבי מקרלין שליט"א והרב משה דוד שטיינווארצעל והרבנית, הורי הכלה. אחר פטירת הרב שטיינווארצל, נשא כ"ק אדמו"ר מביאלה שליט"א את הרבנית בזיוו"ש. 


[1] הזמנה גדולה בניר קרטון. מקופלת. סימני קיפול. מצב טוב – טוב מאוד. 


מידות: 17 x 25 CM

מידות: 17 x 25 CM