English

פריט 82:

תהלים, דפוס ר' ישראל ב"ק צפת. תקצ"ג. נדיר.

מחיר פתיחה: $10,000

הערכת מחיר: $12,000 - $15,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר תהלים, עם מצודת ציון ובאורי זהר. דפוס ישראל ב"ק, צפת, תקצ"ג [1833]. נדיר. 


[4], קנב דף, 14 ס"מ. בראש כל מזמור נוספה "כוונת המשורר". עם תפילות לפני אמירת התהלים ואחריה, בחול, בשבת, ביום טוב ובהושענא רבה, ועם תפילה בעד החולה. עם חתימות בדף השער "הצעיר בנימין אלייהו יעקב שלמה… הי"ו".

כריכת עור חדשה, כתמים, מצב טוב.