English

פריט 90:

חתימת יד קדשו של מרן הרה"ק ציס"ע רבי שלומק'ה מזוועהיל

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר: $4,000 - $6,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חתימת יד קדשו של מרן הרה"ק ציס"ע רבי שלמה מזוועהיל – רבי שלומק'ה, על מסמך מנהלי בירושלים עיר הקודש.

צדיק יסוד עולם המכונה בחיבת הערצה בקרב רבבות שלומי אמוני ישראל 'רבי שלומק'ה מזוועהיל', חתום בעצם חתימת ידו הטהורה 'שלמה גאלדמאן'.

במסמך שלפנינו, בחתימת יד קדשו בשמו ושם משפחתו על מסמך משפטי מנהלי, בו מאשר כי קיבל את הקושאן -שטר מכר קרקעות, תעודה המאשרת קניה או מכירה של קרקעות שמקורה בימי שלטון הטורקים בארץ הקודש,  על קרקע בעיר ירושלים. המסמך משנת 34, היא שנת תרצ"ד. 

בזמן שלטון הבריטים, עדיין המשיכו הקושאנים להיות נוכחים בעסקי מקרקעים. מסתבר (לא נבדק) שהמדובר בחלקה שעליה בנה את ביתו הצנוע המט ליפול, העומד עד עצם היום הזה ורבים מבני ירושלים נוהרים לפתחו, כשם שמצאו בתוכו מזור וברכה וישועות בימי חיי חיותו של רבי שלומק'ה. הרבי רכש אז ואת מכירתו ניהל משרד עורכי דין של מר עליאש, מהמפורסמים בין עורכי הדין בירושלים. 

[1] ניר חלק. כתב יד סופר וחתימתו של הרבי בדיו חזקה וברורה. כתמי זמן. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 17 x 12 CM

מידות: 17 x 12 CM