English

פריט 97:

נדיר ומקודש! הגהה בקבלה - בעצם כתב יד קדשו של רבי גרשון קיטווער - גיסו של אור שבעת הימים הבעש"ט כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה: $15,000

הערכת מחיר: $25,000 - $30,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אימתי קאתי מר? כתב קודש הגאון הקדוש רבי גרשון קיטעווער גיסו של אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש. 

הגהה בכתב יד קדשו של רבי גרשון מקיטוב בכתיבה אשכנזית. נדיר מאוד!


הגהה בכתב יד קודש הגאון הקדוש המקובל הרה"ק רבי אברהם גרשון מקיטוב 'רבי גרשון קיטווער' גיסו ותלמידו הגדול של מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, תלמידו הגדול של הרש"ש הקדוש, ראשון העולים החסידיים לארץ ישראל.

ההגהה היא על כתב יד קדום שהינו העתקה מתוך שער הכוונות תורת האריז"ל שכתב תלמידו מהרח"ו, בכתב יד חצי קולמוס, כתיבה ספרדית רבנית אופיינית, בדרוש בקבלה, בסתר המדרגה.


6 שורות בעצם כתב יד קודשו, הגהה באופן נדיר ביותר, בעצם כתב יד קדשו בכתיבה אשכנזית, נדיר ביותר, בניגוד להגהות אחרות הנמצאות מרבי גרשון מקיטוב שנכתבו בכתב חצי קולמוס – כתב ספרדי. 

שוקם אמנותית קלות למילוי נקבי עש. כתם זמן בשוליים. נתון במאגד עור. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 15 x 21 CM

מידות: 15 x 21 CM