English

תפארת 52 - נדירים, חורף תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 153:
מכתב באמונה ובציפייה לישועה בכתי"ק הרה"ק רבי הירשל'י מקרעטשניף
מכתב באמונה ובציפייה לישועה בכתי"ק הרה"ק רבי הירשל'י מקרעטשניף מכתב באמונה ובציפייה לישועה בכתי"ק הרה"ק רבי צבי הירש מקרעטשניף. תשל"ד. באמצע מלחמת יום הכיפורים.  

מחיר פתיחה:

500

פריט 154:
טלית גדול מעוטר בעטרת צדיק הרה"ק רבי צבי הירש מקרעטשניף
טלית גדול מעוטר בעטרת צדיק הרה"ק רבי צבי הירש מקרעטשניף עטרת טליתו של הרה"ק המפורסם רבי צבי הירש מקרעטשניף סיגעט שמושבו היה בקרית אתא ומשם לירושלים עיר הקודש. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 155:
ברכות לשנה החדשה מהנתיבות שלום מסלונים
ברכות לשנה החדשה מהנתיבות שלום מסלונים כרטיס ברכות, עם תוספת בכתב יד קודש כ"ק מרן הנתיבות שלום מסלונים, בימי כהנו בראשות ישיבת בית אברהם סלונים. נדיר. 

מחיר פתיחה:

200