עברית

Lot 93:

Letter on Charity Matters by Leading Rabbis of Jerusalem to the Tzaddik of Greiditz Rabbi Eliyahu Guttmacher

Start price: $800

Estimated price: $1,200 - $1,500

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Letter on charity matters by leading Rabbis of Jerusalem of Kollel Prushim sent to the Tzaddik of Greiditz Rabbi Eliyahu Guttmacher. 1861. 


The letter is signed by the famed rabbis of Jerusalem: Rabbi Yeshayahu Bardaki, Rabbi Zundel Salant, Rabbi Yaakov Berlin and Rabbi Yaakov Teomim. 

Receipt for a donation and blessings to the donor, Rabbi Eliyahu Guttmacher, by the leading rabbis of Jerusalem, the 25th of Tishrei [1861]. Possibly, the years is 1851. 

"קבלנו… הנשלח לכוללנו נידי"נ הרבנים הצדיקים גבאי כוללים אשר בע"ץ אמד’ יע"א אשר קבלו ממע’ יד"נ הרב הגאב"ד ור"מ בעיר גריידיץ מוהר"ר אלי’ גוטאכר נ"י מחיר שמונה ושלשים ר"ט מעות… הצירוף מכתב הגאב"ד הנ"ל… הת"ח אלמנות ויתומים הנפוחים מכפן בעיר אלקים, יהי מעם ד’ על מצדיקי הרבים ונדיבי עמנו על חסדם וחמלתם יזכו… מאת ד’ תמיד לחלץ ממצר נפשות יקרות… ויזכו לראות בטוב ירושלם בב"א". 

Please refer to Hebrew catalog text for a brief biography of Rabbi Yeshayahu Bardaki, Rabbi Zundel Salant, Rabbi Yaakov Berlin and Rabbi Yaakov Teomim. 


The Gaon Rabbi Eliyahu Guttmacher of Greiditz [1796-1875] one of the greatest disciples of Rabbi Akiva Eiger, a wonder worker whom thousands revered. Loved Eretz Yisroel with all his heart and was famed for his work for its settlement.


[1] leaf. Blue paper. Handwritten with [4] Hebrew signatures and another foreign one. Aging and water stains. Good-very good condition. 

Measurement: 11 x 10 CM

Measurement: 11 x 10 CM