English

פריט 1:

אור המאיר וקול מבשר. קבלה. מהדורה יחידה, ירושלם תרס"ז.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אור המאיר וקול מבשר, מאת הרב המקובל רבי שמעון צבי [הורוויץ]. ירושלים, תרס"ז [1907]. מהדורה יחידה.


ספר אור המאיר וקול מבשר, על חיוב לימוד הקבלה – שמניעת לימודה היא סיבה לאריכות הגלות, עם קונטרס נר ה' נשמת אדם, סדר הלימוד והתיקון ליום היארצייט, מאת הרב המקובל רבי שמעון צבי ב"ר מאיר ליב הורוויץ. ירושלים, תרס"ז [1907]. מהדורה יחידה.

[9], נו דף. עם הסכמות חשובות רבות מגדולי דורו ובהם הרידב"ז, רבי חיים ברלין, רבי יצחק בלאזער, הראי"ה קוק, החכם באשי והראשון לציון רבי אליהו פאניז'יל, הרב השד"ה, ועוד.

רבי שמעון ב"ר מאיר ליב הורביץ (תר"ל-תש"ז, 1870-1946), רב, צדיק ומקובל, שנודע בשמות "ר' שמעון מקובל" ו"ר' שמעון לידער" . תלמיד ר' מיישל'ס בישיבת רמיילס קלוז בווילנה. עלה לירושלים בשנת תרמ"ז (1887) ולמד בישיבת "עץ חיים" ובישיבת המקובלים "בית אל". בשנת תרנ"ט (1899) נשלח מטעם רבני ירושלים לחפש את "עשרת השבטים" האבודים במזרח הרחוק, והגיע עד לטיבט. בשנת תרס"ו (1906) ייסד יחד עם רבי חיים יהודה ליב אויערבאך את ישיבת המקובלים "שער השמים", ולימד בה במשך ארבעים שנה. הקדיש את חייו להפצת מעיינות תורה הנסתר, העמיד מאות תלמידים ובין תלמידיו היו גם רבנים מגדולי בירושלים. הניח אחריו כתבי יד מרובים ופרסם את הספרים "שם משמעון", "אור המאיר – קול מבשר", "סדר הקפות יהושע" ו"סניגוריא". נפטר במוצא, בב' בתשרי תש"ז, והובא למנוחות בהר הזיתים.

כריכה חדשה עם אותיות מוזהבות, מעט כתמים קלים, מצב טוב מאוד.