English

פריט 15:

אבקת רוכל למרן הבית יוסף. מהדורה ראשונה. שאלוניקי תקנ"א

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אבקת רוכל, שו"ת בעניני שו"ע אורח חיים, יורה דעה וחושן משפט, מאת מרן רבי יוסף קארו בעל השולחן ערוך. שאלוניקי, תקנ"א 1791. מהדורה ראשונה.


עותק חתום בידי הרב הגאון רבי דוד אברהם קיירו, מגדולי חכמי הספרדים בירושלים. נפטר בשנת תרי"ט. מופיע בכל הכרוזים ובחתימות בתי הדין בירושלים יחד עם הראשונים לציון וחכמי הספרדים. כיהן כאב"ד בירושלים. 


[2] קן, דף. בלאי קל. שרידי סימני כתמי מים. כריכה לא מקורית. שלמה. סטפנסקי, ספרי יסוד 284. מצב טוב.