English

פריט 20:

שו"ת נודע ביהודה, מהדורת לאשצוב תקע"ח. חתימות ורישומים מהתקופה.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת נודע ביהודה, קמא – שני החלקים בכרך אחד – לאשצוב תקע"ח – חתימות ורישומים


חתימה ורישום בדף השער: "קניתי אני לכבוד קוני וצורי… אני הצעיר יצחק מאיר אוירבאך, פאבהניץ, חתן ר' יעקב פאזנערזאהן. קניתי מהיורשים של ר' משה בנעט ז"ל".

בדף השער של החלק השני חתימת ר' משה בנעט.

[1], עב; ו; ו, [1], קח דף. דף שער נפרד לחלק שני. 37 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות ובלאי בחלק מהדפים. כריכה חדשה.