English

פריט 21:

הדרת זקנים. על מעשה מע"ב זקנים בימי תלמי המלך. דפוס וילנה, תקע"ח

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הדרת זקנים, אגרת אריסטו, מעשה העתקת התורה על ידי שבעים ושנים זקנים, תורגם מיוונית על ידי רבי עזריה מן האדומים. דפוס מנחם מן, וילנה, תקע"ח [1818].


[2], 26 דף, 16 ס"מ.

כריכה חדשה, כתמים, קפלים בפינות חלק מהדפים, מצב טוב.