English

פריט 26:

משפט האחיזה ומשפט הזכיה. דפוס זולצבאך, ברעסלויא, תקצ"ח. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

משפט האחיזה ומשפט הזכיה, המבוארים באופן חדש ע"פ התורה, מאת רבי מרדכי דוב פרידענטהאל. דפוס הירש זולצבאך, ברעסלויא, תקצ"ח [1838]. מהדורה יחידה.


[1], ט דף, 21 ס"מ.

רבי מרדכי דוב ב"ר נפתלי ישראל פרידנטל (תקנ"ח-תר"ך, 1798-1859) – תלמיד חכם, מעשירי קהילת ברסלאו ומחכמיה. חיבר ספרים רבים על ענייני השקפה ואמונה, ובהם "עקרי אמונה", "יסוד הדת", "מאמר מרדכי", "החכמה התבונה והדת", ועוד.

כריכת עור מחודשת, כתמים, דף שער מנותקת חלקית, קרעים והדבקות בצדי הדפים, מצב בינוני.