English

פריט 33:

שו"ת דברי חיים. צאנז. מהדורה ראשונה בחיי המחבר. לבוב, תרל"ה

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שאלות ותשובות דברי חיים, ב' חלקים, שיצא לאור בידי 'אנכי הצעיר והדל בישראל בקראי שמי חיים הרב דק' צאנז' – מהדורה ראשונה. לבוב, תרל"ה. 


שו"ת דברי חיים שיצא לאור בחיי מחברו, עם שמו המלא כתוב בראשו, כאשר לפני כן יצא לאור דברי חיים על הלכות מקוואות, ללא שם המחבר בראשו. 

בשו"ת דברי חיים שלפנינו – נכתב בענוותנותו העצומה של רשכבה"ג מרנא מצאנז, את שמו הפרטי ללא תארים כלל, ותחתיו נכתב שיצא לאור בהגהת נכדי המחבר הרבנים שליט"א. 

מרן מצאנז, כותב בדברי הקדמתו הקצרים כי ראה בספרים הקדושים שראוי להפיץ חידושי תורה אשר עלה בידו 'ולא להעלים', יתכן וכוונתו שגם יש עניין לא להעלים את שמו. 

עותק החסיד רבי ברוך דוד כהנא מצפת, אשר חותם שמו כמה פעמים על גבי הספר, ומציין כי הוא תלמיד המחבר מרן מצאנז ושל מרן הרה"ק רבי יחזקאל משינאווא. 

[2] קלד, [4] קכ דף. דפים פריכים מאוד. ללא הכריכה הקדמית. כריכה מקורית חלקית. מצב גרוע – בינוני.מידות: 34 CM