English

פריט 36:

סוד תענית דיבור, ע"פ שיטת מרן הנועם אלימלך מליז'ענסק - בכתי"ק המקובל האלוקי רבי יצחק אלפייה - מפיץ סגולת תענית הדיבור

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מודעה בכתב יד קודש הרב הגאון המקובל האלוקי רבי יצחק אלפייה – על סגולת התהלים ותענית הדבור וכוחה הגדול בעליונים, ע"פ שיטת מרן הנועם אלימלך מליז'ענסק. ירושלים בערך תר"פ.

ב' דפים כתובים, האחד כתוב במלואו ואחר כתוב שורות אחדות, כפולות, כולם בעצם כתב ידו הקדושה של המקובל רבי יצחק אלפייה, מחדש ומפיץ סוד סגולת תענית הדיבור וכוחה הרב לעצור את המגיפות, להגן ולכפר על העורכים את סדר הסגולה ובכלל.

רבי יצחק אלפייה היה מקובל אלוקי ונחשב לאבי סגולת וסדר 'תענית דיבור' בדורות המאוחרים, ולפנינו אחד הכתבים המוקדמים ביותר של סגולה זו.

את המודעה הזאת ערך ככל הנראה לדפוס ולתלייה בבתי הכנסת ובמקום מושב המקובלים ואנשי תורת הח"ן.

המודעה כוללת י"ג סעיפים בכתב יד חצי ספרדי. 

המקובל הגדול חכם יצחק אלפייה [תרל"ח – תשט"ו], מגידולי ארם צובא. קדוש יאמר לו מרחם אמו. עלה לארץ ישראל בינקותו ובמשך השנים שימש כדיין, שוחט ובעל דרשן. הקים את ארגון 'אור חדש וצמח צדיק' ללימוד נגלה ונסתר והפצת התורה. 
בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהתקרבו הנאצים לארץ ישראל ולאלכסנדריה, חלם כי רבי יעקב אבחצירה מבקשו לבוא להעתיר על קברו. הוא אכן נסע וערך על קברו שבדמנהור תפילות ותיקונים. הגאון הראשון לציון רבי מרדכי אליהו ויתר חכמי בבל וסוריא בארץ ישראל, קנו מחכמתו והעריצו עמוקות את קדושתו.  

[2] דפים. באחד כתוב כולו והשני כתובות בו מס' שורות אחדות. מודבקים מעט בדבק ניר. סימני קיפול בלאי. כתמים קלים. מצב טוב – טוב מאוד.  

מידות: 23 CM