English

פריט 37:

גלוית איגרת ממרן הגר"ע יוסף - הראשון לציון. פתח תקווה, תשי"ז

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גלוית איגרת בכתב ידו המיוחד של מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, מחולל המהפכה ומחזיר עטרה ליושנה ביהדות ספרד, משנות צעירותו בעיר פתח תקווה, תשי"ז.

את הגלויה שלח לגאון הגדול חבר הרבנות הראשית רבי כתריאל פישל טכורש, ובה מבקשו מאוד כי יפרסם מאמר הערכה על ספרו החדש של מרן הגר"ע יוסף בעיתון הצופה, הספר הוא 'יביע אומר' חלק שני – וניכר עד כמה מרן הגאון רבי עובדיה יוסף היה צריך להתחנן להכרה ולשימת עין מצד קוראי עיתון הצופה, חברי 'המזרחי' שרובם ככולם היו אשכנזיים. 

בהמשך האיגרת, משתף הרב עובדיה את הרב טכורש כי בכוונתו בקרוב להתחיל להוציא את ספר יביע אומר חלק ג', אבל אין לכסף מוצא. 

הגר"ע יוסף חותם חתימתו ידידו עוז, חבר בית הדין בפתח תקוה. 

[1] גלוית איגרת דואר ישראל. כולה בכתב ידו ובחתימתו. נקבי תיוק. בצד השני כתובת השולח והנמען – בכתב יד מרן הגר"ע. כתמים קלים. קרע מהדבקת ניר. ללא פגיעה מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 9 x 14 CM

מידות: 9 x 14 CM