English

פריט 38:

פסק הלכה ממרן הראשל"צ הגר"ע יוסף להגר"י אפרתי בענייני ערלה

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פסק הלכה בענייני ערלה ששלח מרן הגאון האדיר הראשון לציון רבי עובדיה יוסף לגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי, תשמ"ב. 


השאלה עסקה בשתילת מטע אפרסקים במושב גמזו, כאשר השתילים היו מלפנים מועברים ממקום למקום, מאימתי מונים להם את שנות הערלה. 

השאלה נשלחה מידי הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי, אז חבר ורב בית המדרש להלכה בהתיישבות מיסודה של תנועת פועלי אגודת ישראל והרב קלמן כהנא. 

מרן הגר"ע יוסף מאריך וכותב בדיוק את פרטי ההיתר ומציין לתשובתו של מרן הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה ולדנברג בעל ציץ אליעזר, ומצרף את תשובתו בדף נפרד.

חתימת יד קדשו של הגאון רבי עובדיה יוסף. 


[2] דפי מכתבים רשמיים. דפי משי דקים. סימני תיוק מקורעים. כתמי זמן קלים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 22 x 28 CM

מידות: 22 x 28 CM