English

פריט 39:

מכתב הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ששלח הראשון לציון מרן הגאון האדיר רבי עובדיה יוסף בעל 'יביע אומר' 'חזון עובדיה' 'יחווה דעת' אל ידידו ורעו מנוער הגאון רבי חיים דוד הלוי רבה של תל אביב יפו והמחוז. תשל"ט.

במכתב הוא מפנה את ידידו למכתב שקיבל מאת רבה של ארגנטינה הרב יצחק מ. שחיבר לתשומת לבו של הרב חיים דוד הלוי. 

חתימת יד קדשו של הרב עובדיה יוסף. 

[1] ניר מכתבים רשמי. נקבי תיוק. מצב טוב מאוד. 

מידות: 16 x 23 CM

מידות: 16 x 23 CM