English

פריט 41:

כתב יד לא נודע למי. חידושי סוגיות במסכת עבודה זרה וחולין - כתיבה אשכנזית שנות הת"ק לערך

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, חידושי סוגיות במסכתות עבודה זרה וחולין – כתיבה אשכנזית – לא נדפס – שנות הת"ק


[2] דף (4 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים. בלאי. סימני קיפול.