English

פריט 48:

חידושי תורה על פרשת יתרו שלא נדפסו. כתיבה אשכנזית משנות הת"ק

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דף כתב-יד, חידושים על פרשת יתרו – לא נדפס – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ק

בכתה"י שלפנינו ישנו תירוץ בשם "מהר"י נר"ו/נ"י" [?].
[1] דף. 19 ס"מ. מצב טוב. כתמים ומעט בלאי בשוליים. סימני קיפול.