English

פריט 49:

דרוש על מסכת אבות – כתיבה אשכנזית לא נודעת למי – שנות הת"ר

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, דרוש על מסכת אבות – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ר


בכותרת נכתב: "בעז"ה בש"ק פ' אמור בפרק שני". מאמר על תחילת פרק שני מאבות.

[1] דף (2 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב בינוני. בלאי רב. קרעים בסימני הקיפול.