English

פריט 5:

שושנת העמקים להאלשיך הקדוש. אופי באך תע"ז. נדיר.

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שושנת העמקים, מאת האלשיך הקדוש. אופי באך, תע"ז [1717]. נדיר.


שושנת העמקים, ביאור מאת רבי משה אלשיך על שיר השירים [עם הפנים], כרוך עם ביאורו למגילות רות, איכה, קהלת ואסתר [עם הפנים]. דפוס זליגמן רייז, אופי באך, תע"ז [1717]. נדיר.

[1], פו דף, 31 ס"מ. שני דפים אחרונים חסרים. כולל ביאור שושנת העמקים על שיר השירים, עיני משה על מגילת רות, דברי נחומים על מגילה איכה, דברים טובים על מגילת קהלת ומשאת משה על מגילת אסתר. 
בפנים הכריכה הודבקו [2] דפים משו"ת שדה הארץ, ג, מאת רבי אברהם מיוחס (ליוורנו, תקנ"ח) ו[2] דפים מתלמוד בבלי מסכת יומא (מהדורת אמסטרדם תע"ו).

כריכת עור פגומה ומנותקת חלקית, ללא [2] דפים אחרונים, כתמים, חורי עש, מצב בינוני.