English

פריט 50:

עמודי מפתחות בעצם כת"י רבי בצלאל רנשבורג מפראג

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני עמודי מפתחות בכתב יד הגאון רבי בצלאל רנשבורג – לא נדפס – פראג, לפני תקפ"א


לפנינו 2 עמודי מפתחות שכתבם רבי בצלאל עבור אחד מספריו שלא נדפסו. המפתחות הם על אזכורים מספרי הרמב"ם שהובאו והתבארו בספרו.

[1] דף (2 עמודים כתובים). 33 ס"מ. מצב בינוני. מספר קרעים בדף. כתמים.