English

פריט 51:

שטר רכישת מקומות בבית הכנסת. יהדות אשכנז. סיון תקמ"ד

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שטר באידיש בענייני תשלום חוב ומשכון של מקומות בבית הכנסת – סיון תקמ"ד


השטר חתום על ידי "הק' אליעזר בה"א סגל ב"מ" (במברג ?), מתאריך "יו' א' י"ז סיון תקמ"ד".
[1] דף. 36 ס"מ.

מצב טוב. כתמים. סימני קיפול.