English

פריט 54:

מכתב בדברי תורה מהגאון רבי עזריאל הידלסהיימר. תרמ"א

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גלוית איגרת מכתב בדברי תורה מהגאון רבי עזריאל הילדסהיימר – אייזנשטאט, תרמ"א.

הגלויה נשלחה לידידו ורעו תלמידו רבי נתן אריה מגולדגרא. כוללת עניינים שונים וחידושי אגדה. 

הגאון הגדול רבי עזריאל הילדסהיימר [תק"פ-תרנ"ט] מגדולי דורו ומראשי היהדות האורתודוקסית שבגרמניה. למד תורה אצל בעל ערוך לנר, החל משנת תרי"א רבה של אייזנשטאט ולאחריה בברלין. בשני המקומות הקים ישיבה גדולה והעמיד תלמידים רבים. מייסד בית המדרש לרבנים בברלין משם צמחו רבנים רבים, מנהיגי ציבור ואנשים חשובים. מנהיג הציבור האורטודוקסי בגרמניה בדרך של תורה ודרך ארץ, ביראת שמים מופלגת ובצדקות מופלאה. נודע גם בפעילותו המסועפת למען תורה, למען היהדות ולמען כל אחד מיהודי גרמניה ופעילות עניפה למען פליטי רוסיה. 

[1] גלוית דואר. סימני דואר. כתמים קלים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 9 x 14 CM

מידות: 9 x 14 CM