English

פריט 57:

'דרישת שלומו הטוב' - כרטיס איגרת ממרן הדעת סופר מפרעשבורג

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כרטיס אישי של מרן הגאון האדיר רבי עקיבא סופר מפרעשבורג, ועל גבו מכתב קצר בדרישת שלומים. ראשית ימיו בארץ ישראל. 

הכרטיס הרשמי האישי של מרן 'עקיבא סופר בה"ג מהרשב"ס זצ"ל אב"ד דק" פרעסבורג יע"א' – אשר היה עמו בבואו לארץ הקודש, ובו השתמש בהזדמנויות אישיות וקירבה. 

מעבר לכרטיס מברר הגאון הגדול רבי עקיבא סופר עד מתי יתעכב רבי משה בלויא מנהיג אגודת ישראל בירושלים בלונדון, והאם ידחה נסיעתו לארץ הקודש. 

הגאון האדיר רבי עקיבא סופר מפרעשבורג בעל 'דעת סופר' [תרל"ח – תש"ך] בעל מחבר 'דעת סופר', מגדולי ומנהיגי דורו. נינו של מרנא בעל חת"ם סופר, וממשיך דרך אבותיו הכתב סופר והשבט סופר בהנהגת היהדות החרדית בהונגריה וצ’כסלובקיה והנהיג את הישיבה הרמה בפרעשבורג. בארץ ישראל כונן מחדש את ישיבתו, התמנה לכהן כחבר מועצת גדולי התורה והיה בין חבריה הבולטים והחשובים, כאשר גדולי הדור תלו עיניהם בו להכרעת דעת תורתו ואצילות טהרת לבו, כמסורת הנהגת אבותיו רועי ארץ מדורי דורות. 

[1] כרטיס אישי, בעברו כתב יד הגר"ע סופר מפרעשבורג. נקב תיוק יחיד. כתם. מצב טוב מאוד. 

מידות: 10 x 6 CM

מידות: 10 x 6 CM