English

פריט 63:

איגרת חידושי תורה בכת"י השרידי אש.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גלוית איגרת בחידושי תורה וענייני השעה, בכתב יד הגאון הגדול רבי יחיאל יעקב וויינבערג, בעל 'שרידי אש' וראש ישיבת מונטריי בשוויץ. תשי"ג.

האיגרת נשלחה אל הגאון הגדול רבי מרדכי אילן, חתן הר"י אריאלי, ראש ישיבת תפרח, בה מתאר הגרי"י ויינברג כי שלח את ספרו החדש להגר"מ אילן ומצפה כי אף הוא ישלח לו לשווייץ את ספריו החדשים שהוציא הגר"מ אילן. המכתב חתום בידי השרידי אש. 

בחלקה השני והמרכזי של האיגרת הכתובה על גבי גלויה, דן השרידי אש בסתירה לכאורה הנמצאת בדברי הרמב"ם לגבי מידות המזבח, ומאריך ליישבה. 

רבי יחיאל יעקב ויינברג בעל 'שרידי אש' [תרמ"ד – תשכ"ו] מגאוני ליטא. תלמיד הסבא מסלבודקה. ראש בית המדרש לרבנים בבערלין. בכנסיה הגדולה הרביעית, ובמיוחד בזאת החמישית, נודע במסגרת אחד השידוכים בקהילה, אלא הייתי שמח להיות שם בעצמי בקרוב בע"ה. זכה לתמיכה והוקרה בכל פעליו.

[1] גלוית איגרת. כתמי דיו וזמן. סימני קיפול עם פגיעה בטקסט במקומות שונים. התוכן מובן כולו אולם חלק מהטקסט ניזוק. מצב טוב.

מידות: 9 x 15 CM

מידות: 9 x 15 CM