English

פריט 64:

היסטורי: הזמנה לחגיגת הנחת אבן הפינה לישיבת סלבודקה

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הזמנה היסטורית מודפסת לחגיגת התחלת הבניה של ישיבת סלבדוקה ובנייניה. תש"ז. 


ההזמנה כוללת איור נאה של בנייני הישיבה העתידים להיבנות, מרכז התורה סלבודקה ישיבת סלבודקה וכולל קובנה בית ישראל, שניהם בבני ברק. 

החגיגה התקיימה בזאת חנוכה תש"ז. גם מרן החזון איש השתתף בחגיגה ופיאר את המעמד. 

ההזמנה חתומה בידי ראש הישיבה ומייסדה הגדול הגאון האדיר רבי אייזיק שר. 

בשולי ההזמנה נכתב 'על יד תחנת האוטובוס השניה בבני ברק, יחכה טקסי להעלאת האורחים למקום הבנין'. 

[1] כרטיס רשמי מודפס. כתמים קלים. מצב טוב. מידות: 16 x 12 CM

מידות: 16 x 12 CM